– administrator

Την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη (συνάντηση διοίκησης εξαμήνου) συνάντηση των εταίρων της πράξης SocioCoast του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου . Η συνάντηση έγινε διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Ζoom καθώς τα μέτρα προστασίας για τον COVID-19 δεν επιτρέπουν την φυσική παρουσία συνάντησης δια ζώσης.

Για το Δελτίο τύπου παρακαλούμε πατήστε εδώ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

(Συνάντηση πρώτου εξαμήνου)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ημερομηνία: 01 Δεκέμβριος 2021 (Διαδικτυακή συνάντηση)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί τους Δικαιούχους της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Προβολής Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων με Πληθοπορισμό» και ακρωνύμιο SocioCoast, που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» στην 2η εξαμηνιαία συνάντηση εταίρων που θα διεξαχθεί στις 01 Δεκέμβριος 2021 διαδικτυακά.

Για σκοπούς πρόσβασης στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με χρήση του λογισμικού Zoom, θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω υπερσύνδεσμος:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/9880380897?pwd=TUY4SDB5Rkw0Y3JDV3F4ZE5EK3hSUT09

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της συνάντησης.

Πρόγραμμα Συνάντησης

01/12/2021 (10:00-14:10)

Το νέο ερευνητικό έργο Socio Coast συντονίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ένα ακόμα πρόγραμμα συνεργασία INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 συντονίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας των παράλιων και παράκτιων περιοχών μέσω πληρέστερης ενημέρωσης για τις περιοχές και δυνατότητα συνεισφοράς στον εντοπισμό και στην επίλυση προβλημάτων. Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι «Ενίσχυση της Προβολής Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων με Πληθοπορισμό» (SocioCoast). Πρώτος στόχος του SocioCoast είναι η βελτίωση της πρόσβασης και άμεσης συνεισφοράς των κατοίκων και των επισκεπτών σε εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που βελτιώνουν την ελκυστικότητα καθώς και η αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ από επισκέπτες για την εφαρμογή πρωτοβουλιών πληθοπορισμού, για τον εντοπισμό προβλημάτων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στον κλάδο του τουρισμού. Ο δεύτερος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της χρήσης των ΤΠΕ για τη διαχείριση προβλημάτων των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών από ενδιαφερόμενα μέρη.

Το πρόγραμμα SocioCoast, με διάρκεια δυο χρόνια, υλοποιείται στο πλαίσιο μιας συνεργασίες μεταξύ 5 οργανισμών από την Κύπρο και την Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Κύπρου, ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2021, με συντονιστή το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και συνολικό προϋπολογισμό €686.419,85, από τα οποία €200.040.00 αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο του INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου στο έργο SocioCoast καθοδηγείται από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωργία (Ζέτα) Καπιτσάκη από το Ερευνητικού Εργαστήριο  Software Engineering and Internet Technologies Laboratory (SEIT). Η συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου  αφορά στον συντονισμό του έργου και στη διερεύνηση και δημιουργία μιας πλατφόρμας γνώσης σχετικά με δεδομένα βιοποικιλότητας ακτών και στην υλοποίηση και προώθηση αντίστοιχων εφαρμογών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020: https://interreg.gr/. Η σελίδα του έργου θα ανακοινωθεί σύντομα.

https://paideia-news.com/panepistimio-kyproy/2021/07/26/enisxysi-tis-elkystikotitas-ton-paralion-kai-paraktion-perioxon/

Η εναρκτήρια συνάντηση του νέου προγράμματος SocioCoast “Ενίσχυση της Προβολής Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων με Πληθοπορισμό” που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος, έλαβε χώρα διαδικτυακά στις 15 Ιουνίου 2021. 

Το πρόγραμμα SocioCoast σκοπό έχει να προσφέρει συμπληρωματικές πληροφορίες και υποδομές για το σύστημα πληροφοριών της Γαλάζιας Σημαίας, που αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύστημα αξιολόγησης ποιότητας παραλιών σε πάνω από 50 χώρες και απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες. Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα συλλεχθούν και διατεθούν στο κοινό πληροφορίες σχετικές με α) δεδομένα βιοποικιλότητας και πιο συγκεκριμένα σχετικά με είδη καταδυτικού ενδιαφέροντος, επικίνδυνα είδη και ξενικά είδη, β) ωκεανογραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα για δραστηριότητες αναψυχής (ναυταθλητισμός, ναυτικός τουρισμός, ερασιτεχνική αλιεία) για επιλεγμένες παραλίες στην Κρήτη και την Κύπρο που κατά προτίμηση θα ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 και παράλληλα θα ικανοποιούν και κάποια άλλα κριτήρια (π.χ. πρόσβαση ΑΜΕΑ). Τα εργαλεία ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας) που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα προσφέρουν εμπλουτισμένη πληροφόρηση στους επισκέπτες και θα δώσουν τη δυνατότητα της διαδραστικής συμμετοχής τους στην αναβάθμιση των πληροφοριών μέσω πληθοπορισμού, υποστηρίζοντας για παράδειγμα αναφορές ρύπανσης, εμφάνισης νέων ειδών ή την κατάσταση των υφιστάμενων υποδομών σε τουριστικές περιοχές. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο συντονιστής εταίρος του προγράμματος SocioCoast και συμμετέχουν επιπλέον 3 εταίροι από την Ελλάδα (ΕΛΚΕΘΕ, ΙΤΕ και ΕΕΠΦ) και 1 ακόμα εταίρος από την Κύπρο (CYMEPA).

Back to top