– Παραδοτέα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΕ1 Διαχείριση και συντονισμός έργου:

 • 1.x.2 Κόστος διοίκησης
 • 1.x.3 Συναντήσεις διοίκησης
 • 1.x.4 Δαπάνες πιστοποίησης

ΠΕ2 Δημοσιότητα και πληροφόρηση:

 • 2.x.1 Σελίδα έργου και προβολή στο διαδίκτυο
 • 2.x.2 Υλικό προώθησης και προβολής
 • 2.x.3 Έκθεση δράσεων διάδοσης και προβολής

ΠΕ3 Πλατφόρμα γνώσης και συλλογή πληροφοριών:

ΠΕ4 Εφαρμογές και ανάλυση δεδομένων:

 • 4.x.1 Εφαρμογές ενισχυμένης προβολής και εργαλείων αναφορών
 • 4.x.2 Ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου

ΠΕ5 Πιλοτικές δράσεις:

 • 5.x.1 Πρόγραμμα εκπαίδευσης εφαρμογών ενισχυμένης προβολής και εργαλείων αναφορών
 • 5.x.2 Πιλοτική χρήση στην Κρήτη και αποτελέσματα
 • 5.x.2 Πιλοτική χρήση στην Κύπρο και αποτελέσματα
Back to top